Добредојдовте во MQS

MQS е сертификационо тело кое на компетентен, доследен и непристрасен начин врши оценување и проверка на:

  • Mенаџмент системи за квалитет ISO 9001:2015
  • Менаџмент на животна средина ISO 14001:2015
  • Безбедност и заштита при работа ISO 45001:2018
  • Менаџмент со Енергетска ефиксносност ISO 50001:2018
  • Безбедност на прехрамбени производи HACCP / ISO 22000:2018
  • Менаџмент на безбедност на информаци ISO 27001:2013
  • и др. Системи согласно стандардите.

Воедно MQS како регионален парнер на Австриското национално сертификационо тело QualityAustria за Македонија и ги извршува сите услуги според истите критериуми и процедури на QualityAustria. Услугите на MQS можат да ги користат организации од секаква големина и тип на дејност (мали, средни, големи; производствени, услужни, трговски…) кои се заинтересирани за конкурентност на домашниот и странските пазари. Сертификатите на QA се интернационално признати, особено поради членството на QA во асоцијацијата IQNet (International Quality Network). Информација за нашите клиенти може да се добие во секое време на web страните на двете организации.

http://www.qualityaustria.com

http://www.iqnet-certification.com/

horizontalna linija za MQS website

MQS е акредитирано сертификационо тело од страна на Институтот за Акредитација на Р. Македонија (ИАРСМ) за следниве стандарди:

  • Mенаџмент системи за квалитет ISO 9001:2015
  • Менаџмент на животна средина ISO 14001:2015

Сертификатите на MQS се интернационално признати сертификати (Акредитација на ИАРСМ) и информации за нашите клиенти може да добиете со барање до нашата канцеларија или на е-маил office@mqs.com.mk.

Доколку сте заинтересирани за ефективен и ефикасен систем за менаџмент, односно аудити со додадена вредност за Вашата компанија и континуирано подобрување на системите за менаџмент а со тоа и перформансите на процесите во Вашата организација, во секое време сме расположени за презентирање на начинот на реализација на аудитите и бенефитот од аудитите со додадена вредност на Quality Austria / MQS.

Со надеж и верба дека ќе го изберете најдоброто и најквалитетното за Вашата организација, Ви стоиме на располагање за сите дополнителни информации.